کتاب فطرت
یادتان به خیر، خانه های اجدادی!
17500
 • وضعیت: موجود
خرید

  یادتان به خیر، خانه های اجدادی!

  خانه، اتاق خواب دارد؛ ولی خوابگاه نیست.
  در خانه، غذا می‌پزند؛ امّا آشپزخانه نیست.
  مهمان در خانه رفت و آمد می‌کند؛ ولی مسافرخانه نیست.
  در خانه، فیلم و سریال هم شاید ببینند؛ امّا سینما نیست.
  خانه، در و دیوار دارد؛ امّا فقط یک چهار دیواری نیست.

   پس خانه چیست؟

  خانه، محلّ چشیدن آرامش است.

  خانه اگر محلّ آرامش نبود، حتماً یک جای کار می‌لنگد.
  باید گشت و آن جا را پیدا کرد.

  شاید اهل خانه مقصّر باشند
  و شاید هم خود خانه!

  تعداد صفحات 269
  دانلود خلاصه کتاب یادتان به خیر، خانه های اجدادی!
  قیمت 17500
  نظرات