کتاب فطرت
روضۀ عقل، فرهنگ جنون
30000
 • وضعیت: موجود

  روضۀ عقل، فرهنگ جنون

  در میان واژه‌هایی که در مقابل چشمانت صف کشیده‌اند، آن جا که بر سرِ عقل کوفته‌ایم، مقصودمان «عقلِ حسابگر» است که سدّ راه بندگی است؛ امّا آن جا که عقل را ستوده‌ایم، مقصودمان «عقلِ طاعت» است که بال و پر پرواز است.
  دیوانۀ این جمله‌ها هم مانند دیوانه‌های دیگر عقل ندارد؛ امّا عقلی که این دیوانه‌ها از خود رانده‌اند ، «عقلِ حسابگر» است.
  در هیاهوی این واژه‌ها دیوانه، کسی است که «عقلِ حسابگر» را به بند کشیده و بندۀ «عقلِ طاعت» شده. درست از همین روست که او را دیوانه نامیده‌اند. وقتی عقلی که این جماعت، رو به قبلۀ آن، نماز می‌خوانند، «عقل حسابگر» باشد، آن که به چنین عقلی پشت کند، معلوم است که دیوانه نامیده می‌شود.
  جمله‌های این نوشتار بر آن است تا مرز میان «عقلِ حسابگر» و «عقلِ طاعت» را در قالب واژه‌ها نشان دهد.

  تعداد صفحات 272
  قیمت 30000
  دانلود خلاصه کتاب روضۀ عقل، فرهنگِ جنون
  نظرات