کتاب فطرت
سبک زندگی، خانواده و تربیت

  سبک زندگی، خانواده و تربیت

  سر فصل ها :

  1. مهارت های انتخاب همسر

  2. الزامات زندگی مشترک

  3. شناخت های لازم در زندگی مشترک

  4. عوامل موفقیّت در زندگی مشترک

  5. عوامل تزلزل خانواده

  6. تربیت فرزند

  ثبت نام : تا 15خرداد 1398

  آغاز دوره : از 18خرداد 1398

  مدت دوره : چهارده ماه

  اطلاعات بیشتر و ثبت نام :

  http://evnd.co/v0AFY

  نظرات