کتاب فطرت
من دیگر ما (کتاب پنجم)
24000
 • وضعیت: موجود
خرید

  من دیگر ما (کتاب پنجم)

  قاب سراب‌نشان و بیداریِ‌خواب‌نشان موضوع: نقش تلویزیون در تربیت فرزند  آمد، بی آن که خبر دهد. خیلی قدرت‌طلب بود و خودخواه. این را وقتی فهمیدم که دیدم پیشانی خانه را از آنِ خود کرد تا همیشه چشم‌ها به سوی او باشد. هیچ کس از پُرحرفی‌اش به ستوه نیامد. چنان در دل‌ها جا گرفت که اگر ساکت می‌نشست و خاموش،‌ همه منتظرِ به سخن آمدنش بودند. نمی‌خواهم نامش را تلویزیون بگذارم. نام این قاب را قبلۀ ‌خانه می‌گذارم و می‌گویم:‌ از وقتی که آمده،‌ کودکم رو به سوی او نماز تربیتش را اقامه می‌کند. برای این که شرط انصاف را زیر پا نگذارم، باید بگویم قبلۀ‌ دل من هم مدّت‌هاست رو به سوی این قاب، چرخیده است.  این کتاب ابتدا در بارۀ اثر نگاه در تربیت سخن می‌گوید. پس از آن به سراغ تبعات جسمی و تربیتی تلویزیونی شدن فرزندان می‌رود و در پایان راه‌کارهای مدیریت تلویزیدن در محیط خانواده را بررسی می‌کند.  

  تعداد صفحات 312
  دانلود خلاصه کتاب من دیگر ما (کتاب پنجم)
  قیمت 20000
  نظرات