کتاب فطرت
تولید علم، تکنولوژی نقد و تمدن غربی
موجود نیست
 • وضعیت: موجود

  تولید علم، تکنولوژی نقد و تمدن غربی

  بسیاری از انسان‌ها نگاهی سطحی به تکنولوژی و تمدن غربی دارند و در ذات این تمدن تفکّر و تأمّل نمی‌کنند. آیا تمدّن غربی خنثی بوده و هیچ جهت گیری خاصی ندارد. آیا خوب و بد بودن تکنولوژی به نوع استفادۀ ما بستگی دارد و یا منهای نوع استفادۀ ما، خود تکنولوژی مشکلاتی را برای زندگی بشر ایجاد می‌کند که گریزی از آن نیست.
  این کتاب بنا دارد، با بیانی همه فهم و ملموس، نگاهی عمیق‌تر را در مخاطب در مواجهه با تکنولوژی و تمدن غربی ایجاد کند.
   

  تعداد صفحات 135
  نظرات