کتاب فطرت
موسیقی، انسان، خدا
موجود نیست
 • وضعیت: موجود

  موسیقی، انسان، خدا

  آیا موسیقی ابزاری برای رسیدن انسان به هدف آفرینش است؟ آیا کسی با موسیقی به خدا می‌رسد؟ آیا موسیقی‌ها با هم تفاوتی دارند یا همۀ موسیقی‌ها را باید به یک چشم نگاه کرد؟ کدام موسیقی قابلیت استفاده در مسیر آفرینش را دارد؟
  اینها و سؤالاتی از این دست، پرسش‌هایی هستند که در کتاب موسیقی، انسان، خدا می‌شود پاسخ آن را یافت.
   

  تعداد صفحات 81
  نظرات