کتاب فطرت
خدا و خلقت من چرا ؟
موجود نیست
 • وضعیت: موجود

  خدا و خلقت من چرا ؟

  اگر سؤال از هدف خلقت، از سؤال‌های قدیمی انسان است؛ امّا در امروزِ جامعۀ بشری، این سؤال بیش از هر دوران دیگری خودی نشان داده و در اهمّیت ویژه‌ای برخوردار شده است. برای این سؤال پاسخ‌های متعددی داده شده؛ امّا بسیاری از این پاسخ‌ها اگر چه به ذهن مخاطب را قانع می‌کند؛ اما دل او را آرام نمی‌کند. این کتاب، به دنبال پاسخی برای چرای خلقت است تا به وسیلۀ آن بشود دل سؤال کننده را آرام کرد.
   

  تعداد صفحات 102
  نظرات