کتاب فطرت
داستانِ راستان؛ کرامت استاد
موجود نیست
 • وضعیت: موجود

  داستانِ راستان؛ کرامت استاد

  تألیف کتاب داستان راستان، خود داستان جذّابی دارد که شهید مطهری در مقدمۀ داستان راستان آورده است. استاد مطهری در این مقدمه، از آسیبی یاد می‌کند که دامن بزرگان و اندیشمندان دینی را گرفته است. این آسیب بی‌توجّهی به وظیفۀ خطیر تبلیغ دین است که ریشۀ نگرانی بابت از میان رفتن شخصیت اجتماعی است.
  در کتاب داستان راستان کرامت استاد، این آسیب مورد بررسی قرار گرفته است.
   

  تعداد صفحات 72
  نظرات